Wetenschappelijk onderzoek

De geneeskunde heeft in de voorbije decennia grote vooruitgang geboekt. Dat is zo voor de oncologie, de geneeskunde die zich wijdt aan de bestrijding van kanker. Dat is ook zo voor de  reproductieve geneeskunde. Geen van beide disciplines had zijn resultaten zo kunnen verbeteren zonder permanent en doorgedreven wetenschappelijk onderzoek. Beide zijn afhankelijk van dergelijk onderzoek – dat vaak een puur experimenteel karakter heeft – om nieuwe doorbraken te realiseren.

Experimenteel onderzoek speelt ook een cruciale rol in het domein van de vruchtbaarheidsbewarende ingrepen na een kankerbehandeling. Zo voeren we onder meer onderzoek naar invriesmethoden en transplantatietechnieken voor eierstok- en prepubertair zaadbalweefsel. Dat moet ons helpen om zowel de haalbaarheid als de veiligheid van die technieken te bevorderen.

Als u dit onderzoek wenst te steunen, surf naar Vriend voor nieuw leven.


Eicellen gezocht
voor wetenschappelijk onderzoek

Ben je een gezonde vrouw tussen 18 en 37 jaar?
Dan kan jij ons misschien helpen.