De kankerbehandeling is reeds opgestart

Ook als je reeds een kankerbehandeling ondergaat, is het nog mogelijk om te proberen je toekomstige vruchtbaarheid veilig te stellen. De opties die er zijn, lopen ten dele gelijk met die van vóór de kankerbehandeling, al zal de effectiviteit soms minder zijn.

Ook als de kankerbehandeling al is opgestart, ligt de beste optie om de mannelijke vruchtbaarheid te proberen vrijwaren voor de toekomst, in het inbanken van je geslachtscellen of je stamcellen.

Tijdens bestralingssessies kunnen we één of beide zaadballen afdekken met loden beschermstukken.
Die zullen een groot deel van de straling tegenhouden en daardoor de schade aan de zaadbal beperken. Jammer genoeg leidt deze methode niet tot honderd procent bescherming, door het fenomeen van zijdelingse straling.
Uiteraard beschermt deze methode de testes niet tegen de effecten van chemotherapie.
We hebben reeds gezien dat het best is om zaadstalen in te banken vóór de start van enige kankerbehandeling. Maar misschien was dat niet mogelijk, of wens je nog meer zaadstalen in te laten banken nadat je behandeling al begonnen is. Dat kan en het wordt ook gedaan. Als onderzoek van de spermastalen uitwijst dat ze levende spermacellen bevatten, worden de stalen ingebankt.

Bij gebruik voor een vruchtbaarheidsbehandeling van sperma dat na de opstart van chemotherapie werd ingebankt, loop je theoretisch een hoger risico op genetische schade. In geval van zwangerschap zou dat kunnen leiden tot miskraam of aangeboren afwijkingen. Daarom raden we aan om de zwangerschap goed te laten opvolgen en eventueel om een prenatale diagnose te laten uitvoeren.
Ook deze procedure van vruchtbaarheidspreventie is identiek aan die van vóór de behandeling.
De afname van zaadbalweefsel gebeurt via een testisbiopsie vanaf de leeftijd waarop sprake is van een 'volwassen' spermaproductie en via een orchidectomie - de (gedeeltelijke) wegname van één zaadbal - bij prepubertaire jongens.

Helaas is de kans reëel dat de kankerbehandeling reeds de nodige schade heeft aangericht. We zullen van tevoren - en in samenspraak met je oncoloog of radioloog - proberen uit te maken of de ingreep in jouw situatie nog zinvol is.
Bij volwassen mannen kunnen we dat o.m. evalueren via een bloedonderzoek. Maar ook als we tot de conclusie komen dat er nog bruikbare zaadcellen (of bruikbare rijpingsstadia van zaadcellen) zijn om in te banken, kunnen we niet garanderen dat hun kwaliteit na dooiing zal toelaten om ze te gebruiken in een IVF/ICSI-procedure.

Eicellen gezocht
voor wetenschappelijk onderzoek

Ben je een gezonde vrouw tussen 18 en 37 jaar?
Dan kan jij ons misschien helpen.