De kankerbehandeling start weldra

Als je een diagnose van kanker gekregen hebt of weldra moet starten met chemo- of radiotherapie, is er doorgaans weinig tijd voor een vruchtbaarheidsbehandeling.
Als jij je in die situatie bevindt, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Eicellen gezocht
...voor wetenschappelijk onderzoek

Ben jij een jonge vrouw tussen 18 en 37 jaar?
Dan kan je ons misschien helpen.

De kankerbehandeling is opgestart

Ook als je kankerbehandeling al gestart is, kunnen we nog op verschillende manieren proberen om je vruchtbaarheid veilig te stellen.

De kankerbehandeling is achter de rug

Reeds enkele maanden na afloop van een kankerbehandeling kan het team Oncofertiliteit in het CRG onderzoeken hoe het met je vruchtbaarheid is gesteld.

Wat bij kinderwens
na een kankerbehandeling?

Welke opties er voor jou zijn, hangt af van je persoonlijke situatie en je gezondheidstoestand. In dit hoofdstuk vind je meer informatie.